O firmie

Ekspertyzy, Opinie, Projekty, Dokumentacje, Badania Geotechniczne

GEOSILESIA firma geotechniczno-geologiczna wykonuje:

- odwierty, sondowania, wykopy badawcze, badania laboratoryjne dla rozpoznania podłoża gruntowego pod posadowienie obiektów budowlanych,

- analizy oceny gruntów pod kątem szkodliwości dla środowiska,

- opinie geotechniczne wzmocnienia podłoża budowlanego,

- ekspertyzy geotechniczne uszkodzeń różnych obiektów np: budynków, hal przemysłowych, dróg i innych,

- analizy stateczności zboczy i skarp oraz ich zabezpieczeń,

- dozory geotechniczne budów.

 

Czytaj więcej