Dr Janusz Trzepierczyński

Janusz Trzepierciński

Właścicel firmy Geosilesia z Katowic to specjalista w zakresie geologii, doktor nauk przyrodniczych, autor licznych artykułów publikowanych na łamach polskich i zagranicznych czasopism naukowych. W trakcie swojej działalności wykonał wiele ekspertyz, opinii oraz dokumentacji, przede wszystkim z zakresu geologii i geotechniki oraz geotermii. Od lat swoją obszerną wiedzę wykorzystuje, prowadząc firmę Geosilesia, która oferuje szereg usług geotechniczno-geologicznych.

 

Wykształcenie, Doświadczenie zawodowe i Dorobek naukowy

Wykształcenie:

1971 r. - Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych - magister geologii;

1982 – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - doktor nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy „Studia strukturalne paleozoiku w strefie granicznej podłoża monokliny przedsudeckiej i śląsko-krakowskiej”; 

Studia podyplomowe:

Mineralogia i Petrografia Surowców Mineralnych – AGH w Krakowie;

Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko – SGGW, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Warszawie;

Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska – Politechnika Krakowska, Wydział inżynierii Środowiska – Instytut Geotechniki;

1975 r. Centralny Urząd Geologii w Warszawie – uprawnienia geologiczne CUG 030226.

 

Zatrudnienie:

1971 – 1976: Oddział Dolnośląski Instytutu Geologicznego we Wrocławiu: inżynier stażysta – starszy asystent. Badania w zakresie geologii złożowej oraz kartografii geologicznej;

1976 – 2008: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, kierunek geologia: adiunkt;

1984 – 1990 Oddział Górnośląski Instytutu Geologicznego: adiunkt  –  opracowanie map geologiczno-strukturalnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego;

1998 – 2002 Uniwersytet Łódzki Katedra Geologii Geosynoptyki i Zrównoważonego Rozwoju, kierownik Pracowni Kartografii Geologicznej i Surowców Mineralnych;

od 2011- 2020 – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Wydział Nauk
o Materiałach i Środowisku – Instytut Budownictwa;

od 2007– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katedra Budownictwa;

 

Dorobek naukowy:

  • 53 artykuły opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych,
  • ok. 700 ekspertyz, opinii, dokumentacji głównie z zakresu geologii i geotechniki.

Podsumowanie wyników badań z zakresu geotermii przedstawiono w 2005 r. na Światowym Kongresie Geotermalnym w Turcji w Antalyi.

 

Staże naukowe:

1982, 1984, 1986: NRD, Uniwersytet w Greifswaldzie, Sekcja Nauk Geologicznych;

1983, 1984, 1985: Czechosłowacja, Uniwersytet Karola w Pradze;

1985: RFN, Krefeld, Geologische Landesamt.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych i pełnione funkcje:

1984 – 1985: sekretarz Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego;

1995 – 2005: przewodniczący Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego;

1995 – 2005: Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach;

1995 – 2002: Polska Geotermalna Asocjacja oraz International Geothermal Asocciation;

Od 2002: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne;

od 2008: Polski Komitet Geotechniki;

od 2008: International Society for Soil Mechanics and Engineering;

od 2012: Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska;

 

Obszary zainteresowań naukowo-badawczych:

  • geologia inżynierska i regionalna, geotechnika, geotermia głęboka,
  • badania stateczności zboczy i skarp,
  • modyfikacja podłoża gruntowego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.