O firmie

Ekspertyzy, Opinie, Projekty, Dokumentacje, Badania Gotechniczne

W firmie GEOSILESIA założonej w 2008 r. opracowano około 500 ekspertyz oraz opinii geotechnicznych  dla budownictwa. Pomimo krótkiego czasu istnienia firmy prace terenowe i kameralne są realizowane przez geotechników i geologów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie praktycznym i teoretycznym. Wykonawcy tematów są również wykładowcami w wyższych uczelniach technicznych na kierunkach budownictwo, architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna, gdzie prowadzą zajęcia  z  geologii, geotechniki, fundamentowania i ochrony środowiska w budownictwie i planowaniu przestrzennym.

 

Czytaj więcej