Właściciel

JANUSZ TRZEPIERCZYŃSKI

 

 Janusz Trzepierczyński

 

  

Wykształcenie:

1971 r. -  Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych - magister geologii.

1982 –  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - doktor nauk przyrodniczych na podstawie rozprawy „Studia strukturalne paleozoiku w strefie granicznej podłoża monokliny przedsudeckiej i śląsko-krakowskiej”. 

 

Studia podyplomowe:

Mineralogia i Petrografia Surowców Mineralnych – AGH w Krakowie,

Projektowanie geotechniczne, bezpieczeństwo i oddziaływanie budowli na środowisko – SGGW, Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska w Warszawie,

 

Geotechnika w budownictwie i inżynierii środowiska – Politechnika Krakowska, Wydział inżynierii Środowiska – Instytut Geotechniki.

 

Zatrudnienie:

1971 – 1976: Oddział Dolnośląski Instytutu Geologicznego we Wrocławiu: inżynier stażysta – starszy asystent. Badania w zakresie geologii złożowej oraz kartografii geologicznej.

1976 – 2008: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, kierunek geologia: adiunkt.

1984 – 1990 Oddział Górnośląski Instytutu Geologicznego: adiunkt - opracowanie map geologiczno-strukturalnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.

1998 – 2002 Uniwersytet Łódzki  Katedra Geologii Geosynoptyki i Zrównoważonego Rozwoju,  kierownik Pracowni Kartografii Geologicznej i Surowców Mineralnych.

od 2007– Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Katedra Budownictwa.

od 2011  – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Wydział Nauk
o Materiałach i Środowisku – Instytut Budownictwa.

 

Dorobek naukowy:

- 53 artykuły opublikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych,

- ok. 600 ekspertyz, opinii, dokumentacji głównie z zakresu budownictwa.

Podsumowanie wyników badań z zakresu geotermii przedstawiono w 2005 r. na Światowym Kongresie Geotermalnym  w Turcji w Antalyi.

 

Inne:

1975 r. Centralny Urząd Geologii w Warszawie – uprawnienia geologiczne CUG 030226.

Staże naukowe:

1982, 1984, 1986: NRD, Uniwersytet w Greifswaldzie, Sekcja Nauk Geologicznych;

1983, 1984, 1985: Czechosłowacja, Uniwersytet Karola w Pradze;

1985: RFN, Krefeld, Geologische Landesamt.

Członkowstwo w organizacjach naukowych i pełnione funkcje:

1984 – 1985: sekretarz Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego;

1995 – 2005: przewodniczący Sekcji Tektonicznej Polskiego Towarzystwa Geologicznego;

1995 – 2005:  Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach;

1995 – 2002: Polska Geotermalna Asocjacja oraz International Geothermal Asocciation;

od 2008: Polski Komitet Geotechniki oraz International Society for Soil Mechanics and Engineering;

od 2009: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji;

od 2012:  Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska;

 

OBSZARY ZAINTERESOWAŃ NAUKOWO BADAWCZYCH

Tektonika i geologia regionalna waryscydów Europy

Geotermia głęboka

Rozpoznanie i ocena warunków gruntowo-wodnych pod posadowienie obiektów

Badania stateczności zboczy i skarp

Modyfikacja podłoża gruntowego