O firmie

W firmie założonej w 2008 r. opracowano około 600 ekspertyz oraz opinii geotechnicznych. Prace terenowe i kameralne wykonują geotechnicy i geolodzy z doświadczeniem zawodowym nie tylko praktycznym, ale również teoretycznym ponieważ są wykładowcami w wyższych uczelniach technicznych na kierunkach budownictwo, architektura i urbanistyka oraz gospodarka przestrzenna.

 

Geosilesia zrealizowała ekspertyzy, opinie i nadzory geotechniczne między innymi dla:

- „BPK Katowice” Przedsiębiorstwa Projektowania, Realizacji i Wdrożeń Sp. z o.o. w Katowicach,

- BUDIMEX S.A. – Oddział Zachód w Poznaniu. Oddział Południe w Krakowie.

- „CARBO-PROJEKT” Sp. z o.o. w Tychach,

 - „CARBOAUTOMATYKA” S.A. Przedsiębiorstwa Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki w Tychach,

- „CUTOB” Ośrodka Rzeczoznawstwa Oddziału Katowickiego Polskiego Związku  Inżynierów i Techników Budownictwa,

- „EKOLAS” Przedsiębiorstwa Usługowego w Przygodzicach,

- ELEKTROWNI „Rybnik” S.A.,

- ELTEL Networks Energetyka S.A. w Toruniu,

- „ENERGOAPARATURA” S.A. w Katowicach,

- „ERPRO” Biura Projektowo-Konsultingowego Energetyki w Rybniku,

- IBDiM - Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie,

- ITB - Instytutu Techniki Budowlanej – Oddziału Śląskiego,

- KONSTRUKT Firma Inżynierska w Rybniku,

- Polskie Sieci Energetyczne S.A. Oddział w Katowicach,

- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie,

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku,

- RAFAKO w Raciborzu,

- SKANSKA S.A. – Oddział Budownictwa Ogólnego w Katowicach. Filia Kielce.

- Wojskowych Zakładów Mechanicznych w Siemianowicach Śląskich,

- Urzędów Miast: Jastrzębie Zdrój, Katowice, Krosno, Oświęcim, Radlin, Rydułtowy, Siemianowice Śląskie;

- Projektowych biur architektonicznych i budowlanych oraz dla inwestorów prywatnych.