Galeria

Głębokie wykopy

Analiza oraz zabezpieczenia stateczności skarp i zboczy

Efekty oddziaływania wód gruntowych na obiekt

Modyfikacja podłoża gruntowego i fundamentowanie

Odkrywki fundamentów

Wiercenia w zróżnicowanych warunkach terenowych